Projekční činnost

PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
investiční záměr - souhrn požadavků s výškovým a prostorovým řešením

studie stavby (S)

nebo přípravné práce - prověření konkrétního staveniště, vhodnost lokality, vlastnosti veřejných zdrojů, limity území. Studie - vyhledání optimálního vzhledu stavby / trasy dopravní stavby/ technického řešení.

GRAFICKÉ NÁVRHY STAVEB

Rekonstrukce venkovského domu na Jičínsku v obci Soběraz. Konstrukce stěn dřevostavby jsou navrženy difúzně otevřené s vnějším zateplením dřevovláknitými deskami. Západní strana objektu je řešena provětrávanou fasádou s vnějším dřevěným laťováním. Navržená rekonstrukce je v nízkoenergetickém provedení s podporou programu Nová zelená úsporám v rámci druhé výzvy podávání žádostí.

Novostavba RD s osazením v mírně svažitém pozemku. Pro nosné zdivo je použita keramická cihla s minerální vatou. Střešní konstrukce z lepeného dřeva a nadkrokevní izolací bude v interiéru ponechána přiznaná. Vytápění domu je zajištěno vzduchotechnickou jednotkou se zpětným získáváním tepla a napojením na tepelné čerpadlo. S podporou programu NZÚ.


Novostavba dvou RD v obci Šlikova Ves s osazením v mírně svažitém pozemku s výhledem na Krkonoše. Pro nosné zdivo je použita keramická cihla s minerální vatou. Zastřešení RD je sedlovou střechou z příhradových vazníků, jako krytina jsou použity falcované plechy.

Novostavba RD v obci Valdov ve venkovské zástavbě. Stavba je umístěna nedaleko rybníka a je ve tvaru protáhlého obdélníku se zastřešením sedlovou střechou klasické tesařské konstrukce a využitým podkrovím. V přízemí jsou velká francouzská okna se vstupem na terasu.

PROJEKT
Poskytuji kompletní vypracování projektové dokumentace pozemních staveb ve všech stupních dle vyhlášky 499/2006 Sb. Projektová dokumentace je podle stupně rozpracovanosti dělena do několika fází, z nichž části pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci obvykle označujeme za stupně projektové dokumentace (PD):

projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)
projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)
projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)
projektová dokumentace skutečného provedení stavby - pasport stavby (DSPS)

REFERENCE

„Novostavba rodinného domu v obci Valdov”

„Novostavba rodinného domu v obci Vrchovina”

„Novostavba rodinného domu typu bungalov v obci Vrchovina”

„Stavební úprava RD v Nové Pace”

„Dřevostavba RD v obci Soběraz”
„RD bungalov v Nové Pace, ul. Kumburská”
„Rekonstrukce venkovského domu, Odrovice - kraj Jihomoravský”
„Přístavba autodílny, Ústí u Staré Paky”
„Stavební úpravy a přístavba RD ve Staré Pace, ul. Kurfürstova”
„Novostavba dílny s parkovacím stáním ve Staré Pace, K Záduši”
„Stavební úpravy RD ve Staré Pace, ul. Kurfürstova”
„Novostavba chaty v Dřevěnicích”
„RD v obci Stav”
„novostavba parkovacího stání, Kumburský Újezd”
„RD v Jičíně, ul. Hrušňová”
„Řadové garáže ve Staré Pace”
„Zpevněný sjezd ve Staré Pace - rozhledové poměry (trojúhelníky)”
„Zjednodušené dokumentace - pasporty staveb”